Våre tenester

Ellingsen Regnskapsservice tilbyr tenester innan rekneskap, lønn og rådgjeving. Selskapet har lang erfaring, og tek på seg oppdrag for næringsdrivande innan alle bransjar og selskapsformer.

Rekneskap

Lønn

Fakturering

Rådgjeving

Rapportering