Autorisert rekneskapsførar

Vi er godkjend som autorisert rekneskapsførar og underlagt kontroll hjå kredittilsynet.

Vi er også medlem av N.A.R.F. Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Dette betyr at vi blir ”kontrollert” av foreninga, og at vi blir løpande oppdatert med omsyn på regelendringar, lovendringar, forskrifter og liknande.

Gå til foreninga si side her: www.narf.no